Har du råd att inte följa med?

Vi erbjuder tjänster inom telekom

På sikt kommer vi kunna erbjuda tjänster inom elkraft där vi ser en framtid där digitalisering och elkraft kommer att vara beroende av varandra.

Smarta elnät har kommit att beskrivas som nästa generations elsystem som kännetecknas av ökad användning av kommunikations- och informationsteknik för generering, leverans och konsumtion av elenergi.

Förnybara energikällor som sol och vindkraft ökar kraftigt samtidigt som en mer decentraliserad elproduktion börjar växa fram. Parallellt med denna samhällsutveckling så ökar försäljningen och utvecklingen av elbilar i ett snabbt tempo. Detta gör att Sverige håller på att ställa om och utvecklar sitt kraftnät med dess infrastruktur, så att vi nu och på sikt kan tillgodose dagens och morgondagens behov som förväntningar.

Utvecklingen av vårt kraftnät kommer också innebära en förändring för oss slutkonsumenter på hur vi kommer att använda vår el och hur vi kommer att se på vår energi. Vi kommer att bli mer delaktiga i vårt energisystem, där vi som slutanvändare kommer att kunna producera och leverera vår egen el samt mycket annat.

Med ny teknik, kompetens och utbyggnad av vår infrastruktur så är målet att  Sverige skall ha övergått till nytt och förnybart energisystem 2040.

Detta kommer att ställa stora krav på nytänkande, energikällor och distribution. De senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats.