Tjänster

I första hand kan vi erbjuda tjänster inom telekom såsom:

Projektering

Tillståndsfrågor

Utredningar

Kontroll & Besiktningar

Kalkyler & Ekonomi

Projektsamordning

Byggledning

Säljuppdrag

Dokumentation